2016-10-21 notes

Not really intended to be read yet.

1 Social Media

Brug gerne https://github.com/solsort/mobibl/issues til kommentarer/issues, da udviklingen af app’en forgår der.

2 Blog

Historien om danmark slots og kulturstyrelsen 2017

2.1 2016-10-20 Den Åbne Platform

Dette er noter til præsentation om Den Åbne Platform på bibliotekernes Udviklernetværksmøde. Jeg holder oplægget ud fra min erfaring i at bygge apps oven på platformen, – og ikke i min rolle som i at have været med til at lave platformen.

Outline:

 • Om den Åbne Platform
 • Eksempelapplikationer
  • rdf.solsort.com
  • MoBibl
 • Demo
  • Teknisk intro til API
  • Intro: bruger moderne javascript, ie: lambdas, promises etc.
  • demo med javascript…
 • At komme igang / videre
  • få API-nøgle fra DBC/DDB (Via biblioteker) – Spørgsmål?

Det, der gør Den Åbne Platform rigtigt interessant i mine øjne, er at den gør det let at bygge apps/applikationer der taler sammen med bibliotekssystemerne.

Jeg bruger foreløbigt Den Åbne Platform til to forskellige projekter: https://rdf.solsort.com/ i forbindelse med Hack4DK, og https://mobibl.solsort.com/. Derudover har jeg også andre idéer i støbeskeen (eksempelvis semi-automatisk forsidegenerering).

2.1.1 rdf.solsort.com

rdf.solsort.com er mit eget lille linked-data projekt. Det startede på Hack4DK 2016, og har det formål at eksponere åbne kulturdata, som fornuftigt linked data, – hvorved at de bliver mere tilgængelige for søgemaskiner og andre former for vidensnetværk.

Samtlige materialer har en unik url, i.e. http://rdf.solsort.com/object/ting:870970-basis:27326730, som afhængigt af klienten returnerer enten HTML med semantisk opmarkering(RDFa) eller JSON-LD (på længere sigt er planen også at understøtte Turtle(ttl) og rdf-xml, samt at forbedre præsentationen yderligere).

Den bruger både Den Åbne Platform til at finde de bibliografiske data ved opslag af værk, og også som en backend for den fødererede søgning. Da data fra Den Åbne Platform stortset allerede er JSON-LD – inklusiv jsonld-schema-beskrivelsesfil linket til fra dokumnetationen – har det været nemt til at implementere.

(Som en sidebemærkning indeholder dette projekt også den første web-eksponering af Nationalmuseets data)

2.1.2 MoBibl

MoBibl er en prototype på en mobil/html5 biblioteksapp. Jeg bruger den selv, som min primære indgang til at søge/bestille/forny materialer på biblioteket, – og håbet er, at andre også vil kunne få glæde af den på længere sigt.

Der er også et par andre udviklere der har været inde og kode på projektet, – og alle er velkomne til at deltage.

2.1.3 Den Åbne platform

Fordelene ved den åbne platform i mine øjne:

 • Adgangsstyring per token, og ikke per ip-adresse. Gør det muligt at bygge mobile apps, der taler direkte med servicen.
 • Web-app venlig adgang, – websockets, cors. Gør det muligt at bygge web-app, der taler direkte sammen med servicen.
 • Lettere at bruge. Der er en uniform indgang til de forskellige services, og de er gjort enklere at bruge.

Den generelle struktur for APIet er at hvert navngivent endpoint modtage et JSON-objekt med parametre, og derefter returnerer et svar. Forespørgsler kan både sendes som HTTP-POST-requests(gode for almindelige applikationer), som HTTP-GET-requests(gode til at eksperimentere med, og som eksempler der kan deles, og bare kan pastes ind i adressefeltet i en browser), og over websockets(gode for webapplikationer, så der ikke kommer performance-problemer på grund af browserens indbyggede maksimum af parallelle requests til et givent domæne).

Den Åbne Platform bygger primært oven på DBCs services, og har derfor kun data der er tilgængelige fra disse. Derfor er der eksempelvis ikke beholdningsinformation på branch-niveau, eller materiale-pid’er for lånerstatus/bestillinger etc.

Overblik over endpoints:

 • search laver søgning i opensearch.
 • suggest autocompletion/suggest
 • work returnere metadata, givet et materiale-id – a la opensearch getObject, forside-service etc.
 • order giver mulighed for at oprette, ændre, og slette reservationer.
 • facets facetter på søgninger
 • libraries oversigt over biblioteker
 • renew forny et materiale
 • user lånerstatus og brugerinformation. Indeholder unik id (uden CPR) for bruger, – og også liste over lån, bestillinger, og udeståender.
 • recommend og rank – anbefalingsservice a la ADHL, men med langt bedre ranking. recommend kommer med anbefalinger, og rank giver mulighed for at sortere materialer ud fra likes/etc.
 • availability fortæller om materialet er tilgængeligt / kan bestilles.
 • events og news henter nyheder og events fra et DDB-CMS-modul. Den Åbne Platform sender fint forespørgslen videre, – men DDB-CMS-modulet er muligvis ikke helt drift-parat.

2.1.4 Demo

3.1 Spisesteder + fællesspisning

3.2 Hackathons

3.3 Interesting talks

3.3.1 Productivity

https://www.youtube.com/watch?v=0xc3XdOiGGI
TED How to hack your biology and be in the zone every single day

3.3.2 Music

3.3.3 Tech

4 Talks/workshops

4.1 2016-09-11 Junto: Productivity hacks

Oplægget bliver et oplæg til diskussion om hvordan vi griber vores liv an.

 • Intro
  • Oplæg til diskussion, ikke præsentation.
  • Tema: life hacks
 • Planlægning (strategy vs tactics)
  • Dagligdag
   • Brug af kalender, – hvilke detaljegrad?
  • Short-term
   • Hvordan planlægger / prioriterer vi på ~uge/måned-basis
  • Long-term
   • Langtidsplanlægning, – hvad er vores time-frame?
   • Retning / vision / mål – er de formulerede?
 • Aspekter af liv
  • Søvn – free-running, schedule
  • Mad
  • Motion
  • Arbejde
  • Sociale cirkler og aktiviteter
  • Interesser, læring
 • Flow
  • selv-realisering / spiritualitet / værdier …
  • tilstands-hacks / at være I flow
 • Værktøj

5 Writing practise

5.1 2016-09-07 airplane

Sitting in the airplane, realising not enough space to actually sit well and write, and at the same time see what I am writing.

So I’ll just write without looking. Train of thoughts onto paper.

Notice to next time, – prepare github issues for offline work.

Short airtrip, shorter time in the air, than the transport to the airport 🙂

Ok, fokus of thought should be the junto workshop/presenatation. Needs to detrmine what to talk about.

First guess/idea is to to make a workshop on planning, the big overwive/direcgtion.

hhow to structure such a workshop.

first send out questions to think about: what are you d . What are your direction goal on the long term. What is your values? What are you passionate about? Where do you imagine yourself 5, 10, 20 years from now?

 • group into different aspects
  • work
  • life relations / home / family
  • self development / spirituality learning

6 Misc

6.1 Berlin

 • BaseCamp

7 RasmusErik

RasmusErik Voel Jensen
   solsort.com
Creative Computer Scientist
open source web/apps/data
 RasmusErik Voel Jensen
    solsort.com

Creative Computer Scientist
    KodeKunstner

8 Technical

8.1 Generic server

 • data structures:
  • login: {publickey:…, privatekey:…, supported-operations: [anycast,keyval,tags]}
  • user: {publickey:..}
 • api
  • subscribe(login, callback)
  • unsubscribe(login)
  • send(user, message) (anycast)
  • login(provider, [options]) -> promise obj {publickey, privatekey, …}, might reload page
  • user(login) ->
  • put(login, key, val-obj, prev-timestamp) -> promise _timestamp
  • get(user, key) -> promise obj {timestamp: …, …}
  • tag(login, tag) -> promise timestamp
  • untag(login, tag)
  • tagged(tag, [n]) -> [[user,timestamp],..]

8.2 App-projects

App Dogma:

 • Stand-alone built app
  • visiting index.html in the source code repository should run the app
  • submitting it to a build service like phonegap, should generate a packaged app
  • running ./build.sh should rebuild the app
 • Generic backends
  • no custom backend code should be needed. Use off-the-shelf generic backends instead, such as matrix.org, CORS’ed webdav (owncloud), github, IPFS(when available), …
  • do not build directly on proprietary apis. Backend must be locally runnable.
 • concrete backends:
  • couchdb for data storage
  • matrix.org for announcement
export PROJECTNAME=app-skeleton 
curl -u rasmuserik -X POST -d '{"name":"'$PROJECTNAME'","homepage":"'$PROJECTNAME'.solsort.com"}' https://api.github.com/orgs/solsort/repos
cp -a ~/app-skeleton ./$PROJECTNAME &&
cd ./$PROJECTNAME &&
rm -rf .git util &&
perl -pi -e s/app-skeleton/$PROJECTNAME/g `find -type f` &&
git init &&
git add . &&
export PROJECTFILE=`echo $PROJECTNAME | sed -e s/-/_/g` &&
install -d src/solsort/$PROJECTFILE &&
git mv src/solsort/app-skeleton/app-skeleton.cljs src/solsort/$PROJECTFILE/$PROJECTFILE.cljs &&
rmdir src/solsort/app-skeleton &&
git clone git@github.com:rasmuserik/util &&
./build.sh &&
git add . &&
git commit -am "Initial commit for $PROJECTNAME" &&
git remote add origin git@github.com:solsort/$PROJECTNAME.git &&
git push -u origin master

Checklist:

 • make sure file names has _ instead of - (automate this soon)
 • create assets/icon.png
 • make app
 • if client-only
  • set dns $PROJECTNAME.solsort.com to point to solsort.github.io
  • enable github-pages
 • if server
  • create autobuild in docker-hub – fix build-settings
  • add service on borg.solsort.com

TODO:

 • move Dockerfile into server/ and fix it to work at that location
 • solsort docker deployment

8.3 Emacs

8.3.1 General notes

c-h i, spc ,, spc :, h spc
info/help

spc spc
jump around in file

c-u, c-d
scroll up/dn

c-x c-+/-/0/=
change font size

spc w v, spc w h/j/k/l, spc w c
window navigation\

(no term)
spc t l – line wrap

(no term)
spc g d – git diff

(no term)
spc g c – git commit

(no term)
spc k … – paredit/lisp-mode

8.3.2 Org-mode HTML Export

Emacs allows export from org-mode to html. It is also quite easy to include literal HTML:

##+BEGIN_HTML
<h1>Some html</h1>
<script>console.log("...and javascript");</script>
##+END_HTML
@@html:<span style="background:red">inline html</span>@@

This can be used to include JavaScript, styling, etc., and thus change the functionality of the generated html document.

It is also possible to set a lot of options, including, headers, like styling/script to include etc.

8.4 writings.solsort.com

TODO:

 • [X] append old blog posts to this file
 • [ ] preserve newlines? (or find best way to enter newlines in org-mode, maybe pre?
 • [ ] keybindings for moving sections around
 • [ ] cljs script for better presentation / TOC-navigation

Install: WP REST API

Get all public pages via api https://rasmuserik.com/wp-json/wp/v2/posts?filter[posts_per_page]=-1

8.5 Server Setup

Webhook: https://....solsort.com/git-update

Ideas for what it should contain:

 • owncloud
 • matrix.org
 • gitlab
 • ipfs
 • caddy
 • my services
  • login oauth + pub/priv-key
  • anycast to to pub/priv
  • key/value-store
  • log destination

8.6 Ubuntu

Hack: make ./.local/share/Trash root-owned, to disable trash. Better solution exists, but this works.

9 OperPlan

Notes and operational goals for optimizing exercising/nutrition/soc/myst/mind.

NB: ask about underlying motivation

9.1 Measure

 • Event-log (bonus for combining exer/soc/practical+nutrition)
  • Exer: intense sessions (@home|CI++|Yoga++)
  • Myst/exer: morgenstrand, forest
  • Exer: number of reps possible during @home
  • Soc: couch-hosting, guests/dinner, planned going out together, eat-together, group-travel, tango->practise …
  • Soc: conscious non-comfort-zone practise (toastmasters, focused swing-talk, cold-approach, solo-travel)
 • Habit
  • Exer: Daily flex/balance/HIIT-cycle
  • Food: breakfast, …
  • Myst: Natdrøm/meditate – write down an move towards lucid
  • Myst: breath practise – seminap
 • Biweek-review
  • Soc: people in contact with – log within biweekly review, and propagate quarters tagged
  • timelogging: work, exer

9.2 Week plan

Semi-biphasic: midday nap/meditation with myst-focus at 12, g’nat at 22. Semi 4-12,14-22.

Mo1
Mo2
Exer: CI++
Tu1
Tu2
Soc: TM+Swing
We1
Exer: Yoga++
We2
Th1
Th2
Fr1
Exer: @home
Fr2
Sa1
Sa2
Soc: Guests
Su1
Su2
Housework+cook

9.3 Goals

 • BiWeekly
  • 1x outside soc comfort zone
  • 7x meditate/breath/seminap
  • 7x daily-exer
  • 4x intense exercise
  • 1x co-eating guests
  • 3x 3xHalfDay focussed work
 • direction
  • drop stomach fat
  • lucid dreaming

9.4 Exercise

 • Routine
  • Daily: Dynamic-stretchingFlexibility/balance-routine, HIIT cycle home
  • Full session:
   • Warmup joints
   • Dynamic stretching + gulvvask/aftørring
   • Skill1 exercises
   • Strength exercises
   • Free dance
   • Strength exercises
   • Skill2 exercises
   • Strength exercises
   • HIIT
   • Static stretching
   • Cooldown/meditate
  • Wanted gear
   • Kettlebell for wrist warmup
   • Skipping rope
   • Slackline
   • Træningselastik
  • Remember/preparation
   • delayed video for posture/self-review
   • water
   • breath focus
   • go through the exercise program mentally
  • Elements
   • Warmup joints, NB: the-form, jacob-yoga-start, http://www.chap.com/jointwarmup.html
    • neck
    • shoulders – plates, opposite rotation
    • elbows
    • wrists –
    • fingers
    • toes – try connect with individual toes
    • ancles – kettlebell-anclerotation
    • knees
    • hip – 360 rotate
    • chest
   • Dynamic stretching(flexibility)
    • 5x sun salutations each side
    • 20x bend forward/back with arms wide out
    • dynamic yoga
   • Free dance(aerobic)
   • Skill exercises (aerobic/balance)
    • Rullefald
    • Kip-up
    • Hooping
    • hand-walk
    • reach feet easily
    • dance moves
    • Juggling filled bottles
    • Skipping
    • Salsa shoulders
    • Wave through body
    • cross-wall
    • Yoga påfugl
    • (Slackline)
    • (climbing)
    • (springgymnastik)
    • (swimming)
  • Strength exercises (anaerobic)
   • Structure: posts which are alternated with time/number of reps
   • Scorpion
   • Pull-ups
   • Leg-lifts(with weight:dyner)/boat, towards leg90
   • Hand-stand pushups – opposite leg up
   • squats/lunge with weight
   • Stomach-wheel
   • Chin-ups
   • Burpees
  • HIIT / tabata (aerobic)
   • jumping-jacks
   • skipping
  • Static stretching – https://www.brianmac.co.uk/stretch.htm / yoga (flexibility/balance)
   • head towards knee
   • shoulderstand -> plow
   • tree pose
   • camel (back bend, hands on feets)
   • bridge
   • eagle(balance)
   • standing leg90 – hold
   • universal stretch
  • Cooldown/meditate
   • Sitting breathing / mudras
   • Legs wall
   • shavasana
 • TODO Music Playlist – warmup active relax
 • notes
  • Activities
   • Current
    • @home
    • yoga
    • swing
    • cykl/nature
    • tango
    • contact-impro
   • Future?
    • svømning
    • springgymnastik
    • parkour
    • klatring
    • HIIT
    • hip-hop dance
    • kampsport(judo/ki-aikido)
    • slackline(balance)
  • Exercise types and aspects
   • HIIT/tabata
   • cardio/strength
   • leg/upper-body
   • hormone-release from exer
   • anaerobic
   • rest periods
   • warmup
   • endurance(aerobic)/strength(anaerobic)/balance/flexibility
   • feedback: record self
   • environment: music/space

9.5 Nutrition

 • Nutrition
 • Priorities/goals
  1. Healthy
  2. Fast
  3. Affordable
 • Drink more water
 • Eat slow?
 • Food aspects
  • protein, vitamins, sugar, fat, carbs,
 • minimise inflammations
 • eat at 7/17?
 • Know which nutrition needed and intake