2017-04-28 1001 nat

1001 nats eventyr

Synopse for et par af historierne til genfortælling:

… scherazade, prins…

Købmand/Djinn, købmand ramte djinnens barn med en dadelsten, og må bøde for dette, men 3 sheiker fortæller deres historier

  1. sheik gazelle

   • gazelle troldkvinde/kæreste
   • fortryllede kone til ko
   • fortryllede søn til kalv – offer-fest, ofring af ko/kalv græd, ko uden indhold, kalv rev tøjlerne løs, sheik-medlidenhed, taget bort til hyrde. – hyrde-datter også troldkvinde, kunne se kalv fortryllet – hyrde-datter hjælpe hvis 1) gift med sønnen 2) måtte fortrylle hvem som helst – hyrde-datter – kalv: stænkede vand, og forbliv kalv hvis kalv, bliv til din første skikkelse inshallah. – fortryllede troldkvinde til gazelle
  1. sheik 2x myndehunde

   • hunde brødre
   • arvede 3000 dinarer efter deres far
   • brødre rejste ud og mistede deres penge, sheik blev hjemme
   • sheik hjalp brødre, tjente 6K, blev til sidst overtalt til at rejse med ud
   • gemte halvdelen af skatten – sheik mødte fattig pige på rejsen, gift – brødre+sheik blev rige af handel – skib, hjemvej, brødre smider sheik+kone i vandet – kvinde er troende Djinn, elsker sheik, men vil sænke skib og slå brødre i hjæl
   • sheik beder for deres liv
   • djinn får søster til at fortrylle brødrene til hunde i 10 år – sheik nu, efter 10 år på vej hen til søster for at få opløst trolddommen
  1. sheik mulæsel

   • fandt kone utro med slave
   • kone stænkede vand på sheik og forvandlede ham til en hund,
   • strejfede om, blev fanget a slagter
   • slagterens datter så han var fortryllet menneske
   • tryllede ham tilbage
   • lærte ham at fortrylle kone på lignende vis.

ånd forundret over de 3 historier og giver 1/3 af købmanden fri for hver.

Schereszade til prinsen: men denne historie er ikke mere forbavsende end fiskerens historie…


Fiskerens historie


1001 nat

 • Købmand/djinn/dadelsten – 3 sheiker frikøber 1/3 hver for forunderlige historier
  • sheik1 gazelle-troldkone – ko/kalv: kone/søn – hyrdedatter troldkvinde + søn
  • sheik2 2mynder-brødre – arv-fra-far-penge – brødre-rejse/handel/ødsel – sheik hjalp brødre – tager afsted sammen – sheik gifter sig med fattig pige – held i handel – brødre smider sheik+kone i vandet – kone djinn vil slå brødre ihjæl – sheik i forbøn – brødre forvandlet til hunde i 10 år af kones søster
  • sheik3 muldæsel-kone – utro kone forvandler ham til hund – slagter-pige troldkvinde forvandler ham tilbage, og lære ham at forvandle kone