Opensource / kildekode

Jeg opfordrer bibliotekssektoren til at vælge opensource løsninger. Dette giver mulighed for at flere leverandører kan samarbejde om udvikling og innovation. Dette giver også fri konkurrence, hvilket er en økonomisk fordel for bibliotekerne. Dette var en også vision i TING-projektet. Definitionen af opensource kan ses på: https://opensource.org/osd. Når projekter kører som rigtige opensource projekter, så er der større gennemsigtighed, – og dialogen mellem interessenter og udvikling bliver ofte bedre.

Desværre oplever jeg at der er projekter i bibliotekssektoren, der lader som at de er opensource, – men i praksis giver særrettigheder til enkelte leverandører, og samtidigt forhindrer åben innovation. Samtidigt ser jeg opensource projekter, der ikke kører med best practise for opensource udvikling, hvilket gør at man ikke har samme fordele af tilgangen.

Hvis I vil vide mere om opensource, så er jeg altid frisk på en snak om dette! :)


Kildekoden til de fleste af mine biblioteksprojekter ligger på https://gitlab.com/bibspire og hvis I har brug at der kommer en opensource licens på nogle af projekterne hvor jeg ikke har fået det gjort, så giv i blot lyd :)

BibSpire-anbefalingerne er endnu ikke opensource, men bliver det senere. Jeg har givet både DBC og udviklerbiblioteker adgang til kildekoden for BibSpire-anbefalingerne. Når man ikke er bundet til en enkelt leverandør giver det større sikkerhed for fortsat drift og videreudvikling.