BibSpire status, oktober 2019

Nyt relateret til BibSpire:

  • Anbefalingskomponenten i DDB-CMS kører nu i drift i 20 kommuner.
  • Der er implementeret et dashboard med statistik på https://dash.veduz.com (Randers efterspurgte dette).
  • Det lyder til at der snart kommer statistikdata fra DDB/FBS, hvor rådata potentielt kunne bruges til at forbedre anbefalingerne.

Fokus fremadrettet:

  • Næste punkt på udviklingen bliver visning af side med inspiration  – hvilket Aalborg efterspurgte.