Durkheim

The elementary form

  • Religion som integrerende funktion
  • Normer – nomi vs anomi
  • Anomi – samfund i opløsning (begreb fundet på ifbm. undersøgelse selvmord som indikator for samfundets opløsning).