Hvad er Extinction Rebellion?

Overlever Naturen?

96% af jordens pattedyr er mennesket og dets husdyr såsom køer og svin. Siden vi trådte ind på scenen, er halvdelen af planetens planter forsvundet. Klimaforandringerne medfører skovbrænde, hungersnød, flygtningestrømme og geopolitisk ustabilitet. Jo længere den globale opvarmning fortsætter, des større er risikoen for at den sætter gang af kaskader af processer der gør klimaet fuldstændigt kaotisk. Videnskaben fortæller os at vi står i den sjette store masseuddøen.

Men mennesket er opfindsomt. Vi kan gøre noget ved situationen.

Et af de mest ambitiøse bud på hvad vi kan gøre kommer fra Extinction Rebellion. Extinction rebellion er faktisk ret spændende. Det er ikke nogen traditionel organisation. Det er snarere en idé, en decentral bevægelse, et selvorganiserende system. Vi har nogle krav/mål: at gøre noget ved klimaet og naturen. Vi har nogle principper/værdier: ikke-vold, tolerence, og så videre. Enhver der kæmpe eller arbejder for de samme mål, og følger de samme principper og værdier, er i princippet en del af Extinction Rebellion, og har mandat til at handle i Extinction Rebellions navn.

Hvordan kan det være at vores samfund ikke gør de nødvendige ting i forhold til klimaet? Lobbyisme, økonomiske interessers magt og hensyn til genvalg gør at det nærmest er umuligt for karrierepolitikere at træffe de svære beslutninger, der er nødvendige for at gøre noget ved klimaet. Extinction Rebellions mål og krav er et bud på hvordan vi kan gøre noget ved dette system:

  1. For det første er det vigtigt at vi erkender og kommunikerer situation. At vi følger de faktiske videnskabelige fakta. Det er meget rarere at lukke øjnene, og det er ikke spor morsomt at skulle dele de dårlige nyheder.
  2. Når først vi ser hvad situationen er, så er det også tydeligt hvad vi bliver nødt til at gøre. Handling nu. Jo længere tid der går, desto værre bliver det i den anden ende.
  3. Men er det muligt for vores samfund og politiske system at handle således? Måske, måske ikke. Extinction Rebellion har et bud på hvordan vi kan gentænke politik, hvordan vi kan styrke demokratiet, således at det forhåbentligt bliver muligt at træffe disse svære beslutninger. der er nødvendige for at gøre noget ved klimasituationen. Et bud der måske kan hjælpe og virke er det der hedder borgerting.

Idéen med borgerting er at et tilfældigt repræsentativt udvalg af befolkningen får stillet alt hvad der er af beslutningsgrundlag, adgang til eksperter, resourcer til at træffe de bedste beslutninger, og får mandat til at træffe beslutningerne på klimaområdet. De steder hvor man har prøvet borgerting af, der tyder det på at de træffer nogle mere langsigtede og bæredygtige beslutninger.

Det er en stor omvæltning at skulle lave ændringer på det politiske system, men muligvis er det nødvendigt for at kunne gøre noget ved klimasituationen. Men er det muligt? Hvis vi ser historiske på det, så er der eksempler på hvordan der sket store ændringer i systemerne med positiv effekt: vi kan gå tilbage til Gandhi i Indien, vi kan kigge på kvindernes frigørelse, vi kan se på de sortes borgerrettigheder, og mange andre eksempler op gennem historien. Mange af disse store ændringer er sket via fredelige, ikke-voldelige aktioner, hvor der har været mobiliseret en relativ stor del af befolkningen.

Historisk set tyder det på at hvis man vil lave disse store samfundsmæssige ændringer, så er det nødvendigt at mobilisere i størrelsesorden 3,5% af befolkningen. Det vil sige cirka 1 ud af 28. Tænk på din skoleklasse, din gymnasieklasse, – var der måske bare én person der, der ville være parat til at kæmpe for klimaet? Hvis der er det, hvis der i gennemsnit er en i hver klasse, 1 ud af 28, så ser det historisk ud til at være nok til at gennemføre de store samfundsmæssige ændringer der er nødvendige for at vi kan håndtere klimasituationen.

Extinction Rebellion har udover sine krav og mål også nogle principper og værdier. Blandt andet denne tilgang til hvordan vi når i mål. Der er en fælles vision der er: at vi ønsker at sikre en god verden for de kommende generationer. Derudover er der også nogle værdier, der er med til at sikre, at der er en god kultur i Extinction Rebellion, en genopbyggende kultur, en kultur hvor alle er velkomne.

I Extinction Rebellion er der unge og gamle. Der er akadmikere, der er arbejdere, der er kunstnere. Der er folk der går på barrikaderne og kæmper for at få medieopmærksomhed omkring problematikken. Der er folk der arrangerer dans, og comedy, med fokus på klimaet.

Extinction Rebellion er en farverig mangfoldighed, der kæmper for at der fortsat er en god verden for vores børn og børnebørn.


Ovenstående er en transkription af hvad jeg siger i videoen (med smårettelser).

Du kan finde mere info om Extinction Rebellion i danmark på https://xrdk.org