Forsider.dk

Forsider.dk er opensource værktøj og webservice til bedre forsidebilleder på bibliotekernes hjemmesider.

I 2017 byggede jeg et værktøj til at lave generiske forsider til DDB-CMS for Ballerup Bibliotek. Da forsiderne stadigt ikke var kommet ind i den officielle forsideservice i 2020, blev der tilføjet et forsideservice-workaround og opdatering af koden. Idé, retning og finansieringen af dette kommer fra Ballerup Bibliotek.

Supplerende statistik og dette website er lavet på eget initiativ af RasmusErik (Solsort). Dokumentationen er open content, og værktøj og webservices er opensource.