Forsider.dk-servicen (deprecated)

Forsider.dk-servicen var et proof-of-concept, der kørte i 2020.

Den officielle biblioteks­forside­service er ændret, hvilket betyder at forsider.dk-servicen ikke længere fungerer / kører.

Kildekode og dette dokument er højest af historisk interesse.


I 2020 var de generiske forsider stadigt ikke var kommet ind i den officielle forsideservice, – så jeg udviklede for Ballerup en proxy/workaround, der indflettede det generiske forsider i svaret fra DDF's forsideservice, så de blev vist i DDB-CMS. Derudover gjorde jeg det også muligt at indflette forsider fra den åbne platform, da den havde en del forsider som den officielle forsideservice på daværende tidspunkt manglede.Forsider.dk-servicen

Forsider.dk-servicen er en slags proxy, der prøver at finde forsider via følgende kilder i prioriteret rækkefølge:

  1. den officielle forsideservice
  2. den åbne platform
  3. forsider som biblioteket selv har uploadet, eksempelvis via værktøjet til generiske forsider

Det er et workaround, der lægger sig som et lag mellem DDB-CMS og den officielle forsideservice. Bemærkt at dette betyder, at hvis den officielle forsideservice ændres, så kan det påvirke at forside.dk-servicen ophører med at fungere indtil den også er ændret. Den rigtige løsning vil være at integrere denne funktionalitet i den nationale infrastruktur.

Disclaimer: Forsider.dk-servicen videresender blot links til billeder fra andre services, eller sender forsider som bibliotekerne selv har uploadet. For at bruge Forsider.dk-servicen, skal at man have rettigheder til at bruge de underliggende service, i.e. man skal være et bibliotek, og der gælder de sædvanlige regler for hvor forsiderne må bruges, etc.

Installation i DDB-CMS

Man kan konfigurere at DDB-CMS bruger denne ved at gå ind i administrations-menu'en Indstillinger –> Ting –> Covers –> ADDI service. Her kan man ændre WS URL til eksempelvis:

https://v1.forsider.dk/715100/compat/cover.dandigbib.org/2.11

hvorefter DDB-CMS vil bruge forsider.dk-servicen. 715100 er agency for det bibliotek, som har uploadet generiske forsider, som man vil benytte. cover.dandigbib.org/2.11 er den forside-service som forsider.dk skal sende kaldet videre til, – dette skal være det samme som allerede står under WS URL når man ændre det.

(Muligvis kræver det, at man ikke er et redaktørbibliotek for at kunne konfigurere dette)

Drift

Jeg har sat en server op hvor det hele kører, og som man frit kan benytte.

Min plan er at jeg bliver ved med at drive denne service, så længe at der sker aktiv udvikling på projektet, og ihvertfald resten af 2020.

Hvis man ønsker driftsgaranti, og at betale for hosting, regner jeg med at der kommer mulighed for dette i løbet af efteråret, – enten ved at jeg udbyder det, eller at jeg hjælper andre leverandører i gang med at udbyde det. Da det hele er opensource kan man også altid selv køre det i drift.

Kildekode og egen drift

Løsningen er opensource, så man kan også selv køre en server til forsiderne. Der er tre komponenter:

Da det er et lille projekt, som jeg kører på en dedikeret server, har jeg ikke oprettet docker-images endnu. I er velkomne til at kontakte mig, hvis I ønsker at jeg hjælper med opsætning til drift. Se solsort.dk for kontaktinfo.