Identitetsniveauer

Perspektivet påvirker perceptionen.

Der er forskellige vinkler
på hvad identitet / selv er,
og et godt spørgsmål er:
hvilket aspekt identificerer jeg
min bevidsthed med?

**Det enkelte fysiske individ.
**Dette er det traditionelle syn på eksistensen,
hvor bevidstheden er det enkelte fysiske menneske.
I dette identitetsniveau ligger der en stærk
og effektiv motivationsfaktor
i kroppens forgængelighed.

**Menneskeheden.
**Tanker spredes mellem mennesker,
og hele menneskeheden er
en stor tænkende organisme.
Som organisme er vi også selvbevidste,
og dette er et identitetsniveau,
der giver et drive til udvikling
delende kreativ udfoldelse,
og at agere på humanistisk/politisk plan.

**Universet.
**På det fysisk kvantemekanisk plan er alt forbundet.
På det mystiske plan er der sammensmeltningen med universet/gud.
Her er da tale om en bevidsthed der ikke tænker med memer.
Dette identitetsniveau er en kilde til ro og
at åbne op for synkronisiteter.
Det er også fuldt af humorAt lave tre separate kategorier/vinkler,
er selvfølgeligt en grov forenkling,
men kan være et godt værktøj,
– og det er sjovt at spørge sig selv
hvilket identitetsniveau man ser verden på,
og også bevidst at skifte mellem dem,
som medfører en dynamisk ændring af ens verdenssyn.