Projekter i bibliotekssektoren

Egne projekter i bibliotekssektoren:

 • 2019-2020 Anbefalingskomponent til DDB-CMS, der viser anbefalinger ved materialevisning, værkvisning og lånerstatus. Implementeret som en React JavaScript-komponent, – som også kan bruges på andres sites og i andre sammenhænge. https://bibspire.dk
 • 2014-2020 Anbefalingsmotor for biblioteksmaterialer. Første udgave blev lavet i 2014 i forbindelse med Vejles DDB-projekt "Visualisering af Relationer", da jeg ikke var tilfreds med ADHL-anbefalingerne som jeg byggede ovenpå til projektet. Jeg lavede ny udgave i 2015, som jeg brugte i inspirationsværktøjet der vandt prisen for bedste app. Har løbende videreudviklet og brugt den til blandt andet bibdata.dk, og også præsenteret den i forskellige sammenhænge. Jeg lavede nye udgaver i 2019 som BibSpire-anbefalingerne bygger på. Anbefalingerne bruges også på https://bibdata.dk og mere info kan ses her på https://bibspire.dk
 • 2016-2019 Eksperimenter med linked open data / SEO-venlig semantisk opmarkeret hjemmeside med biblioteksdata, – den har fået million besøg af googles robotter, og der kommer også noget organisk trafik. Visionen er, at lave et site med én webadresse per biblioteksmateriale som kan findes i google og andre søgemaskiner, som kan lede brugeren over til det lokale DDB-CMS site. Jeg har lavet proof-of-concept bibdata.dk, der beviser at det ville fungere, – og hvis bibliotekerne vil bakke op om denne idé, vil jeg relativt hurtigt kunne bygge en løsning, hvor brugere kan komme til bibliotekernes hjemmeside (med nærmeste bibliotek via geoip og lignende). Eksperiment-siden kan ses på https://bibdata.dk
 • 2019 Eksperimenter med forbedring af søgning. Tanken er at resultater herfra kunne kombineres med resultaterne fra opensearch, eller erfaringer herfra kunne inddrages i den fremtidige søgeudvikling. Søgningen kan afprøves (for Ballerups bestand) på https://search.bibspire.dk
 • 2019 Hack4DK vinderprojekt – semantisk opmarkerede kulturdata på tværs af institutioner, inklusivt bibliotekerne. Se https://kulturdata.dk
 • 2019 API med anbefalinger og bibliograifiske data, der er let at arbejde med – jeg bruger det til egne løsninger, og muligvis bruges den også til anbefalinger af inleads skærmløsning, og måske også andre projekter som jeg har været i dialog med. API'et kan ses her: https://api.bibspire.dk/v1
 • 2019 Bibliografisk datamodel: konvertering fra DKABM til schema.org, hvilket gør det lettere at arbejde med data. Denne benyttes til BibSpire, læs mere på https://bibspire.dk/dkabm-til-schema.org
 • 2019 Mockup/prototype på anbefalinger i eReolen kunne se ud, se https://ereolen.bibspire.dk (virker kun i moderne browsere).
 • 2019 Virtual Reality visualisering af biblioteksmaterialer / anbefalinger (prototype / eksperiment)
 • 2018 Eksperimenter med fraktal visning af anbefalinger
 • 2018 Workshop om Data Science for bibliotekarer for BF, se data-science-workshop.com.
 • 2017-2018 Ny matematisk model for litteratur udledt af brugsstatistik, – teknisk intro kan ses her. Denne kan bruges til anbefalinger, genre og forbedring af emneord.
 • 2017 BogApp – jeg prøvede at danne et opensource biblioteksapp-projekt, og fik også andre udviklere med på dette, – måtte opgive dette og opensource biblioteksapp-udvikling, da DDB valgte at købe en proprietær app-løsning til hele bibliotekssektoren.
 • 2016 Mobibl mobilvenlig biblioteks-web/app. Proof-of-concept med fungerende søgning, bestil, lånerstatus, biblioteksinfo, etc. på den åbne platform. Bibliotekerne var ikke interesserede i denne, pga. DDBs app-udbud. Jeg dannede også konsortium med SocialSquare(nu del af Reload) og bød på DDBs app-udbud, – men DDB valgte en dyrere leverandør uden kendskab til bibliotekssektoren (som ikke kunne leverer)
 • 2015 BibApp prototype af inspirationsværktøj, der i 2016 vandt 1.pris i DBCs konkurrence om bedste app på åbne kulturdata. Ikke online længere, men rapport kan ses her

Øvrig erfaring i bibliotekssektoren:

 • 2019 Konsulentopgave for DDB, med at hjælpe med at gøre udlånsdata tilgængelige for bibliotekerne.
 • 2017-2019 Konsulentopgaver for DBC, primært i 2018 med forskellig udvikling, primært på den åbne platform, læsekompasset og quiz-komponent/projekt.
 • 2018-2019 Workshops om data science med aspekter fra bibliotekssektoren for informationsstudier på Københavns Universitet (det der tidligere var Danmarks Biblioteksskole).
 • 2017 Projekt for Ballerup bibliotek: semi-automatisk generering af forsider. Værktøj som bibliotekarer kan bruge til automatisk at danne forsidebilleder til de materiale der ikke har forsider – projektet kører desværre ikke længere.
 • 2016 Konsulentopgave for DBC: Med til udviklingen af den åbne platform.
 • 2014-2015 Projekt for Vejle: DDB-projekt visualisering af relationer
 • 2013-nu 100% fokus på egen virksomhed
 • 2009-2013 Ansættelse på DBC som udvikler. Søgemaskine til daværende bibliotek.dk, javascript-infrastruktur, mobil og meget andet. Deltagelse i TING og Bibliotekernes udviklernetværk.
 • 2009 Kandidatgrad i datalogi fra KU, heraf 1 års studier på Danmarks Biblioteksskole
 • 2007-2008 Ansættelse på Københavns Biblioteker som projektleder af digitaliseringsprojekt m. krak-vejvisere.
 • 2004-2005 Ansættelse på Danmarks Biblioteksskole som udvikler i IT-Lab.
 • Som barn/ung: Ansættelse på Køge Bibliotek som bogopsætter. Forskellige fritidsaktiviteter på Køge Bibliotek og Haslev Bibliotek (udstilling, konferencedeltagelse, ...)

(Derudover laver jeg også meget andet udenfor bibliotekssektoren).

Forøjeblikket fokuserer jeg på egne projekter, men jeg er åben for interessante konsulentopgaver og projekter, – både rådgivning og udvikling.

Du er altid velkommen til at tage kontakt,