Religionshistorie 2022-09-07

600-tallet

 • det sasanidiske imperium (persisk) Tesifon–hovedstad
  • primært zoroastrisme(avesta hovedtekst), men også jødedom etc.
 • det byzantiske imperium (østromorske)

ærindring af tiden før muhammed

 • kontrastbillede i muslimsk historie.
 • jahiliyya – uvidenhed.
 • stor historisk usikkerhed. Herunder eksempelvis religiøse kategorier såsom, førislamisk arabisk religion, jøder og kristne, men usikkert hvad det dækker over.
  • en gruppe nævner hanif, – en pre-islam monoteistik religion
  • pilgrimsfart til mekka, og kultcenter ka'ba
 • førislamisk poesi bevaret
 • stammer har betydningsfuld rollle. Quaraysh – stamme ansvar for ka'ba og pilgrim

Muhammed (570-632) – meget vigtig i arabisk tradition

 • ses som forbillede / perfekt mennesker
 • tradition for udtryk af kærlighed til muhammed
 • muhammed-biografierne gennem århundrende giver udtryk for forskellige idealer
  • muhammeds biografi bruges som en projektionsflade, hvor tidens idealer skrives ind i hans historie
 • tre(4) korpus der fortæller om muhammeds liv
  • Koranen (kun lidt infor om Muhammed)
  • Sira – kronologiske biografiske fortælligner (første sira fra 767, Ibn Ishaq, delvist overleveret i redigerede version).
   • filologi form fro tekst analyse
    • 2 varianter 1. tekstkritisk – analyse af tekstens historie. redaktionskritik, formkritik – etablere eksempelvis hvilke dele er ældre og hvilke er tilføjelser etc.
     • anden type er fortolkningsorienteret – ie. betydning af teks i samfund historiek etc.
   • fortællinger der legitimere Muhammeds status som sidste profet
   • fortællinger om karakter/personlighed
  • Hadith – fortællinger om enkelte handlinger eller udtalelser fra Muhammed
  • Ikke-muslimske kilder – nyer forskningsfelt med supplerende info, eksempelvis fra det byzantinske eller persisker område, i.e. kronikker og handelsoptegnelser.
 • Ungdom (570-610), blandt andet støder på andre religioner via karavaner, søger ensomhed, og engageret i åndelig praksis udenfor mekka
 • 610-622 mekka-periode, offentlig prædiken, jerusalem centrum. Himmelfart/natterejse
  • khajida og Abu Talibs død, medføre Mekka usikkert for Muhammed
  • isra – natterejsen, miraj - himmelfarten. Forbinder muhammed til al-quds(Jerusalem).
 • 622-632 medina perioden
  • Hijra/emigration fra Mekka til YAthrib/Medina. Emigrationer: Muhajirun
  • forskellige grupper: muhajirun(emigranter/fulgte med fra mekka), ansar(hjælpere – folk fram medina), munafiqun(hyklere)
  • umma - samfund, – i det første indgår jødiske stammer.
  • kampe/slag: Badr(stor sejr), Uhud(hveken tabt eller vundet), og digeslaget (medina omringet). Konflikter med nogle af de jødiske stammer efter slagene. Qibla(bederetning) ændres til Mekka.
  • Muhammed indgår ægteskaber, nogle ser ud til at være politiske
  • Fred mekka 629, valfart til mekka 629, indtager Mekka via indflydelse/aliancer og uden kamp 630
  • sygdom, afskedsprædiken, død 632
 • skabte alliance der ikke tidligere var set på den arabiske halvø

Islamisk kultur beskriver 1000vis af profeter, – så nok flere end dem der er nævnt i bibel etc.

 • Abu Talib – onkel
 • Khadija – Muhammeds først kone, – ældre enke

Tekst: Ibn Ishaqs Sira


Khalif - stefortræder (for Muhammed), af Kalafa – successor/substitute for

Sataniske vers – fortælling i Sira-litteraturen:

 • kontroversiel historie

Hadither

 • der er en del fortællinger om muhammed og i løbet af 600-tallet (eller 700-tallet) bliver der fokus på muhammed om ideal, og der er brug for etabliering af troværdig viden om ham.
 • også kilde til retsvidenskab og teologi.
 • 800 tallet er der en række personer som esidder eller opbygger enorm viden om fortællinger om muhammed, rejser rundt, og indsamler fortællinger og vurdere dæres tro√'ærdighed.
 • kæde af formidlere som autorietet. Gerne fra person der er tæt på muhammed, og så fortalt videre til x, y.... Herunder også at personer x/y har kendt hinanden, og også hvor pålidelige
  • ny genre af biografiske fortællinger ifht. xy.
 • Vurdering af kæden (isnad) og indhold(matn)
  • deles op is sahih(sunde), hasan(acceptable) daif(svage)