Religionshistorie 2022-09-09

Kildetekst: Sahih bukhari – om faste

 • dele
  • isnad - liste af autoriteter der videregiver hadith
  • matn - selve teksten
 • Muhammeds hustruer siges at være
  • aisha – Muhammeds yndlingshustru
  • gennem to fortællerkæde

Kildetekst Hadith Jibril

Islams fem søjler

 • bevidne ingen gud udover allah, og muhammed hans sendebud
 • bøn
 • almisse
 • faste i ramadan
 • pilgrimsfærd hvis mulig
Islam = ovegivelse
Iman = tro
Ihsan = fortrinlighed / åndelig dimension
NB: arabiske begreber for sunde etc, hadith
Qur'an = oplæsning/recitation

Qur'an

 • Oprindeligt mundtlig overlevering

 • siges at have særlig lydoplevelse

 • En bog der indeholder koranen er ikke koran men kaldes mushaf.

  • Betragtes som helligt objekt.
  • Kræver rituel renhed(Tahara).
  • centralt element i praksis: lære recitation, indgår i bønner, miniature-koraner som velsignende objekt/amulet etc.
  • usikkert hvornår/hvordan opstået, – tre bud:
   • Indsamlet i løbet af Uthmans kalifat 644-656
   • Siden 1970'erne er der nogle (få) der har mener at den først blev færdigredigeret i 700-800-tallet
   • Nogle derimellem, typisk i løbet af 600-tallet.
  • litteraturanalyse kan tyde på at dele kan have forskellig alder, – men usikkert
 • 114 kapitler=sura. vers=aya

  • rækkefølge: sorteret nogenlunde efter længde bortset fra åbningen:al-fatiha, ikke kronologisk.
   • al-fatiha er ofte den første man lære at resitere(indgår i )
  • forskellige genre
   • eskatologiske advarsler – tid til at skifte til islam etc.
   • narrativer/fortællinger, ie. josef
   • polemik/debat : nu skal i gøre XX, evt skrevet til YY
   • regler/instruktioner
 • kronologiske rækkefølge er juridisk/teologisk relevant, – nyere overrider ældre

  • perioder
   • mekka (underdeles også i underperioder)
    • tidlig mekka
     • ofte kortest
     • poetiske, rytmiske, rim-struktur
     • guds eksistens og almagt
     • kun en gud, taknemmelighed til gudadvarsel mod at glemme gud, og advarsel mod fokus på materiel rigdom
     • himmel/helvede, dommedag, dikotomi – sort/hvid
     • ie. sura 81 og 92
    • senere mekka
     • Muhammed forfulgt?
     • debatter med polyteister
      • polemik, ie. jesus ikke gudssøn
      • svar på anklager om ikke-profet
     • begynder at referere til sig selv
     • narrativer, mere prosa-agtig
     • forskellige målgrupper: troende og ikke-troende
     • i.e. sura 17
   • medina
    • ca. 40% af koranen
    • Muhammed beskrives som al-nabi(profeten) og al-rasul(sendebudet), i stedet for blot "du"
    • debatter med skriftens folk
    • narrativer fokuserer på isralitiske profeter og jesus
    • etablering af regler såsom arv, ægteskab, ritual, militær/kamp, ..
    • referncer til konkrete begivenheder
    • prosa frem for poesi, længere tekster
    • militant holdning vs polyteister, særligt sura 9
    • ie. sura 5 – sidst åbenbaret
     Sura 81
 • start-tekst/formel: In the name of Allah, the mecifull

 • to dele

   1. del skræmmende (indtil aya 14) / eskatologisk
 • sværg på planeter/natur-objekter almindelig i mekka-perioden

 • besat= masjinn? (besat af en jinn)

 • rim afsluttes med samme lyd


fortolkning af koran: tafsir.

 • klassisk tafsir kommenteret vers efter vers
 • moderne mere tematisk