Religionshistorie 2022-09-16


forrige lektioner:

ortodoksi
ortopraksi

bida = innovation = lægger noget på/til koranen
shirk = afgudsdyrkelse

de fem søjler
måned-kalender - ting i den muslimske kalender

hajjtrail.com


Dagen bottom-line: sufisme kan være meget forskelligt.

 • det æstetisk, dans, musik, digte
 • sufisme er stort bland muslimsk hiphop

mester/lærer(shaykh) - elev forhold

 • arkan = de fem søjler
 • velsignelse(baraka) overføres via bøn(dua – vistnok med egne ord)

sufisme findes både indenfor shia- og sunni-islam

 • sufisme har altid været kontroversielt

Perspektiver på sufisme:

 • sufiordner – organisation
 • teologi – tanker om hvordan man møder gud etc.
 • bøn + dhikr(repetetion af guds navn)/musik/dans/digt
 • shaykh/vejleder

ritualerne er hjertet i sufismen


tasawwuf = klædt i uld

Homi K. Bhabha: third space
hybriditet, kontaktzone

 • arabiske halvø som melting pot

 • bedekranse kommer ind i kristendom og sufisme fra buddhisme

 • meditation/side ude i ie. 40 dage. askese

 • tariqa – vejen