Religionshistorie 2022-09-20

 • tolkningstraditioner
 • fiqh=islamisk retsvidenskab (udvikles fra 700-tallet, og der sker rigtigt meget i løbet af 800-tallet).
 • sunna= muhammeds eksempel
 • fuqaha = faglige eksperter
 • shari'a = vej (= guds lov, – produkt af fuqaha's arbejde).
 • to dele af sharia:
  • ibadat=service (religøse/rituelle handlinger, mere privat?)
  • mu'amalat (socialt/familiemæssigt
 • alle handlinger kan kategoriseres i de fem kategorier: halal(fard++, mustahabb+, jaiz=neutralt, makruh-), haram
 • usul al-fiqh(tolkningsprocesser)
  • koranen, hadith, qiyas(analogier), ijma'(lærdes konsensus)
 • ijtihad anstrenge sig til selv at finde regl (vs taqlid=imitation)
 • fatwa = svar på retsligt konkret spørgsmål
  • mufti = retslig/religiøs-fortolknings ekspert der
   • rolle mere instutionaliseret. Madrasa = skole for religiøs uddannelse (ie. af mufti'er) vinder frem fra 1000-tallet.
    • madrasa betyder skole
 • fire retsskole i sunni-mislam: hanafi, maliki, Shafi'i, Hanbali
 • Shiitiske restskoler inkl fiqh
 • Møde i faggråd på tirsdag kl 15 i faggrådscafe'en

 • kalam = islamisk teologi (inspireret af grask filosofi)
 • tawhid = guds enhed