Religionshistorie

Islam:

 • Bog: Raudvere: Islam
 • 2 Sira'er: Profetens udsendelse, Khadija går over til Islam
 • 3 Hadith 2 (De 40 hadith af Imam al-Nawawi)
 • 4 Hadith 24 og 43 (The section on fasting from Sahih of al-Bukhari)
 • 5 Sura 1: Åbningen – al-Fatiha
 • 6 Sura 112: Den rene tro – al-Ikhlas
 • 7 Sura 81: Indhyllingen – al-Takwir
 • 8 Sura 92: Natten – al-Layl
 • 9 Sura 17: Natterejsen – al-Isra
 • 10+16 Sura 5: Bordet – al-Ma'ida
 • 11 Butler: Eksegese (fra Gads leksikon om Islam)
 • 12 Ibn Kathir on intepretation on Muhammad as seal of the Prophet
 • 13 Butler: Historieskrivning (fra Gads leksikon om Islam)
 • 14 Sira'er: Den sidste valfart, Abu Bakr beder foran folk
 • 15 The death of Husayn
 • 17 Sura 62
 • 18 Zahid: Introduktion til den muslimske bøn
 • 19 Al-Bukhari: Bøn(salat), Gode manerer
 • 20 Rumi: Hør Fløjten, Hvor mangen har ikke været draget af ydre form
 • 21 Malik: The language of the heart (Rap)
 • 22 al-Shafi'i, Hughes: A Selection from Shafi'is Risala
  • On importance of Sunna: hieraki af fortolkningsmåder. "So it is not permissible... ". NB: i periode hvor dette bliver nedskrevet/afklaret, ie. kun profetens Sunna. - ikke tilladt sige at noget er en pligt hvis det ikke er i koran/etc.
  • On usual al-fiqh: Hieraki consensus > analogier
 • 23 Hussein: Er det tilladt at arbejde sort?
  • "Og Allah ved bedst" formel der typisk slutter fatwa.
 • 24 al-Ash'ari: From the concise remarks: Kapitel 8 – discussion of faith
 • 25 Qutb: I Koranens skygge – Jihad på Guds vej
 • 26 Wadud: Aisha's Legacy
 • 27 al-Banna: Den nye renæssance i den islamiske verden

Mesopotamien:

 • 29 Helle: Efterord til Gilgamesh
 • 30 Gilgamesh tavle 11
 • 31 Ellword: Singing the world
 • 32 Koch: Kilderne
 • 33 Westenholz: Indleding til Enuma Elish
 • 34 Enuma Elish tavle I-VI
 • 35 Koch: Mesopotamisk indvoldsvarselstagning
 • 36 Ishtar's descent to the underworld
 • 37 Brisch: Mesopotamian incantations

Jødedom:

 • Bog: Solomon: Judaism – A Very Short Introduction
 • 39 Collins: Israel
 • 40 Bibelen: 3.mosebog 16
 • 41 Bibelen: 2.kongebog 22-23
 • 42 Rod-Salomonsen: Dagli bøn – Shma hør!, Brakhot – Shma
 • 43 Talmud: Rabbi Eliezer i lærehuset, Bogstav og ånd
 • 44 Pirkei De-Rabbi Eliezer 31, Genesis Rabbah 55.2
 • 45 Maimonides: Lovene om at give til de fattige
 • 46 Maimonides: Guide to the perplexed – God as creator
 • 47 Rashi, Miles: Commentary
 • 48 Eliezer: Sorrow and worship, Evil desires and prayer
 • 49 Mendelssohn: Jerusalem

TODO: ... tjek at alle relevante kilder er i kompendium, og tilføj noter til disse her...

Hinduisme og vediske religioner:

 • Bog: Rodrigues: Introducing Hinduism

Buddhisme:

 • Bog: Strong: Buddhisms

Førkristen norden og relevans for i dag:

Kompendie:

 • 2,14 Sira'er
 • Hadith'er
 • Sura'er