Religionssociologi 2022-09-05

Indhold:

 • religionssociologi
 • religion-politik
  • civilreligion, folketingets åbningstale
  • omskæring
 • sekularisering af religion
 • religiøs omvendelse - jehovas vidner

Ekskursioner: åbningsgudstjeneste + besøg hos jehovas vidner

Gruppe-aflevering – åbningstale, jehovase vidner eller noget tredje.
Case-fremlæggelse: læs bog og fremlæg.

 • aktør vs relation/social-orienteret
 • harmoni-orienterede vs. konflikt-orienterede
 • husk at bruge det teoretiske/metodiske begreber
  • også centrale skikkelser/personer
 • weber mener "den protestantiske etik skabte den kapitalistike ånd"

Religionssociologi – én måde at se religion på.

 • religion i samfundet
 • hvordan gøres/leves relgionen
 • fysiske forhold lokaler/økonomi etc.

Religion som 2. ordens begreb.


Danmark/folkekirke

 • 72.5% af befolkning, 4.3mil personer, DKK8mia kirkeskat + DKK1mia stat.

Religiøs selvopfattelse, værdiundersøgelse.

Religionssociologisk undersøgelse 1990 2008 2017.

Religiøse organisationer i DK:

 • Folkekirken: 4.314.981
 • Den danske katolske kirker: 47.673 (2017)
 • Jehovas Vidner: 14.622 (2019)
 • Mormoner 4.430
 • Jødiske samfund 1.750
 • Dansk-islamisk trossamfund 1.200
 • Forn Sidr
 • (ca. 150 godkendte trossamfund, heraf 28 muslimske organisationer, ca. 120 kristne, 2 jødiske, 16 buddhistiske, 7 hinduistiske, 9 øvrige(inkl Forn Sidr)).

¿150 medlemmer for at kunne godkendes som trossamfund?

Etnografiske metoder kan bruges på små minoriteter, der ikke kan fanges direkte i statistik.