Religionssociologi 2022-09-06

 • kvasi-religion, suprereligion

 • substans og funktionelle definitioner

 • Slutningen af 1800'tallet havde man ikks så glare definitioner for genstandsfeltet – da religionssociologien kommer ferm.

 • sociologisk fagtraditioner – beslægtede og ikke beslægtede (vs. strikt positivisme)

 • Perspektiver

  • Materialsitik(marx): økonomi meføre relgion
  • Idealistisk(weber) religiøse idér medføre økonomiske ændringer
  • funktionalistiske(durkheim): religion har (dis)integrerende funktion for samfundet/fælleskabet, normer/normløshed. anomi
   • Durkheim mere optaget af empirisk undersøge religion, Ser religion som noget der har en funktion i samfundet.
    • var meget positivistisk/empirisk i starten , havde opgør med dette ifbm. sit hovedvrk la vie relgioes (1918).
     • anomi – begreb han fandt på
 • "Sociologi er en integrationsteori" optaget af hvad får et samfund til at virke / hænge sammen.

  • samfund også 2. ordens kategori.
 • induktiv vs. deduktiv

 • Materialle vs immaterielle perspektiv. Marx vs Weber. (Durkheim ligger derimellem).

 • Der var ikke et begreb om samfundet før 1800-tallet. Kategorisering.

  • Kategorier indenfor filosofi?
  • Comte?
 • Fælles dansk tid, GMT+1 1893, forskellig baggrund, inklusiv kirketidspunkter

Cato Vadels egenskabsforkalringer

 • egenskabsforklaring – årsagen er essentielle egenskaber. (cirkelslutning) (Weber)
 • relationsforklaring - menneskelige relationer (ie. senere Durkheim lidt Weber)
 • Systemforklaringer/strukturforklaring - sociale konstruktioner, lovmæssigheder, strukturer. (svært at forklare mønsterbrydere, fratager aktører/indviders agens) – ie. Marx (ie. Durkheim)

aktørorienteret, systemorienteret, ovenfra, etc.

paradigmeskift eksempel - weber økonom, erkendelseskrise ny måde at tænke på, nervesammenbrud? inden da hermeneutik

epistomologi - erkendelsesteori, hvordan vi erkender verden.

optaget af faget stiftere, fordi det er pardigmatisk, ikke kumulativ. paradigmer – Kuhn.

hermeneutik, læse klider i konteksten, skabe forståelseshorisongt med kilden og kontekst. Horsieongsammensmeltingnin mellem kilden og det man vil forstå.

sociologien i dag mellem psotivistk, og videnskabskritisk relativisme, – flerpardigmisk

Videnskab:

 • transparens/gennemsigtighed af metode etc.
 • offentlighed om forskning
 • empirisk dokumentation for det vi siger
 • nysgerrige: lad dig overraske af dat (Weber værdineutrale. Durkheim - lægge alle vores fordomme fra os).

perspektiver:

 • aktør/struktur;intern/ekstern - skema MBA-like

  • aktør den enkelt handlende
  • struktur eksempelvis samfundsorganistion (politi, psykiatri), kirkeinstituation(synagoge,..).
  • intern/ekstern
 • hamoniorienteret vs konfliktorienteret

  • hamoni - funktionel rolle, integrere befolkning i Durkheim-perspektiv
  • konflikt – ie. ulovlig flytninge, køns-ansættelse-issue, præster-reinkarnation-ateisme, vielse af homoseksuelle op til præsten.
 • sociolog som samfundsbevarende eller kritisk – delvis koblet

substantielle og funktionelle definitioner

 • Kirke en af de mest offentlige udbredte organisationer

opgave: fotografer religiøst randfænomen, send snarest