Religionssociologi 2022-09-09

 • substantielle definitioner

  • Edward Tylor(1832-1917) tro på åndelige væsner (1903)
  • Roland Robertson superempirical (1970)
  • Michael Hill empirisk vs overempirisk – tro sprog, symnoler, praksis, institurion (1973)
  • Melford Spiro instituion med der består af kulturelt præget interaktion med kulturelt postulerede overmenneskelige(superhuman) væsner" 1966
  • Emilie Durkheim(1858-1917) - samlet system af trosforestillinger og praksisformer som vedrøre hellige ting der er skilt ud og forbudte – trosforestillinger og praksisformer som forener alle der tilslutter sig dem, i et moralsk fællesskab kaldet en kirke (les formes elementairs del a vie religieuse 1912).
   • også set som stifter for noget pædagogisk
   • starte tidskrift der er centralt i etnografi, antroppologi
   • distinktion sakrale vs profane, ie. med helligt og forbudte (vs dagligdag)
   • normer
  • Peter Berge: mennesket relatering til kosmos
  • Rudolf Otto(1869- - mysterium termendum et fascinosum – fremkalder ærefrygt hos menneske (1917)
  • Milton Yinger: "Religion er et systm af rtrodforestillinger og praksisformer som hj'lper mennekser til at kæmpe ne de dybeste problemer i menneskelivet" 1970
  • Robert Bellah: "Religion er et sæt symbolske forestillinger og handlinger hvor mennesker får et forhold til deres yderste eksistensvilkår" 1972
  • Sigmund Freud (1856-1939): "religion er et bolværk mod at slippe egne drifter helt fri" 1930
 • funktionelle definitioner

  • Robert Marrett (1866-1843) "indfødt religion er noget der ikke så meget udtænkes som dnses ud" 1914
  • Emile Durkheim (samme citat).
  • Thomas Luckmann (): "den menneskelige organismes overskridelse af sin biologiske natur" (1967)
 • substantielle definitioner kan være mere etnocentriske

 • funktionelle definitioner kan være reduktionistisk – ie. reducere religion til noget der ikke er religion

 • Religions integrerende funktion

 • synkretisme – blanding af religion (lidt nedsættende)

 • pseudo- kvasi eller surrogat-religion (problematiske begreber ifht. centreret på givent religionsbegreb)

 • indefra/udefra (substantielle/funktionelle)

[syv dimensioner af religion, mart?]

 • statslige kriterier for at være religion/trossamfund. https://www.km.dk/andre-trossamfund/anerkendelse/
  • 50 myndige medlemmer
  • CVR/vedtægter/økonomi/kontaktperson
  • dokumentation "trosgrundlaget eller læretraditionen i trossamfundets religion", og centrale ritualer

Religion som kategori

 • Når man ser religionsdefinitioner: hvem definerer og hvorfor?

 • Weber sagde at man skal aldrig definere religion, – man kan kun definere religionen som man undersøger til sidst i sin analyser

 • Hvis man læser lovgivning om folkekirken, kan man få indsigt i hvad staten mene om den

  • Westfalske fredstraktat 1648 kilde til ny forståelse af religion, som også afspejles i den danske lov
   • Religion og ret
   • Curius Regio eius religio
    • følg fyrstens religion (evt. ellers landsforvist)
    • religion koblet til terretorie
   • religion som politisk kategori
  • opbrud i religionsfrihed, da man lavede mere liberale forfatninger i 1800-tallet
 • Relgionsdimensioner (Stark & Glock, 1968): belief, practice, experience, knowledge, consequential (konsekvenser for liv man lever).

  • tro(belief) viser sig at være den mest betydende faktor for de andre. (Undersøgeles Clayton(1971) Gustafsson(1997)
 • believing-without-belonging:ie.privatkristne (¿Grace? Davie 1990, britisk undersøgelse, nb ikke mange medlemmer i britisk kirke 6-7%, mere økonmisk-tilvalg, derfor færre medlemmer).

  • vs kulturkristne

Forskellige kontekster / bias:

 • teologisk
 • etnocentrisk
 • forskningsmæssigt
 • politisk/statsligt

I videnskabelige analyser er man nødt til at være relativist.

Relativisme

Normer

samfundsvidenskab/humaniora svært at definere det man studere

Normativ - at sætte/benytte egne normer.