Religionssociologi 2022-09-13

klassiskere:

 • Bronisław Malinowski - feltarbejdets fader, – grundlagde social-antropologi
  • tommmelfingerregler: du skal have været der i alle sæsoner / et helt år, og man skal komme tilbage, så man kan genkende det.
 • Ruth Benedict – brugte psykoanalyse til at forstå kultur, – giver indsigt, men problematisk
 • Clifford Geertz (1926-2006) - The intepretation of cultures – University of Chicago (Meget centralt universitet i religionsvidenskab).
  • University of Chicago – Bruce Lincoln

 • hvis en tekst ikke vil åbne sig for én – læg den fra sig
 • emic-etic – begreb fra sprogvidenskab. Emic - indre / indfra socialgruppen. Etic set udefra – det samme som experience-near / experience distant

 • kulturel adfærd – eksempler: dansk mad/bord/køkken-kultur vs amerika,
  • om at spille sin rolle
 • observationer – har tendens til at overse det der der en del af ens egen kultur
 • vekslen mellem detaljen og overblikket
 • hermeneutik – den hermeneutiske cirkel
 • Meredith B. McGuire – "Religion – the social context", anbefales men lidt svær.

 • evne til at se – kan trænes

 • plausibilitetsstruktur

  • ofte er anden religion udenfor vores plausibilitetsstruktur
 • tre slags observationer: beskrivelse,, metode og teori

 • noter -> renskrivning helst indenfor 4 timer, så renskrivningen medtager/udvider ting fra hukommelse fra mødet/interviewet frem for blot noterne.