Religionssociologi 2022-09-16

 • Nacirema ;-)

  • tidspunkt 50'erne hvor der var brug for den slags, – ellers den type artikler ikke almindelig i journal. fokus på positivisme
   • gennem 60'erne og 70'erne mere flydende
    • focault/derrida
     – virkeligheden består af beskrivelser
    • gået væk fra tekstmetaforer
    • tidlig 1980 sokal artikel om at naturvidenskaben også var tekst, og videnskabmænden var magikere
  • beskrivelse er en slags overgreb
 • Iagttagelsesøvelse

 • almindeligt for antropologi at kigge på et aspekt af kulturen

  • eksempel fra sidst geerts at kigge på hvad en person er
  • nacirema - body rituals (plus gøren nar af fortolkning + beskrivelse)

Pointen er iagttagelse

 • udfordringen med iagttaglesen er observatøren

Metoder i religion:

 • interviews
  • spørgeskema
  • samtale
 • observation
  • tælle
  • feltarbejde – antropologernes kernemetode – tager ud og bor dér
  • almindelig deltagelse