Religionssociologi 2022-09-20

Fredag mødes vi ude foran bygning 10, kl 10:15


Civilreligion (udfra Warburgs tekst).

 • Bottom-up og top-down bliver en slags typologi for hvordan vi ser på civilreligion.
  • Top-down, rousseausk, legitimering af staten
  • Bottom up, Durkheimsk, folkelig forankring af staten
 • Civilreligion ifølge Warburg
  • en abstraktion/konstruktion ud fra empiriske fænomener(ie. når religion indrages i dyrkelse af nationen)
  • Durkheimsk/rouseauske snarere 2 dimensioner end enten/eller.
  • politisk og socialt fænomen
 • etic/emic
  • etic: set udefra
  • emic: set indefra
 • kriterier for civilreligion
  • mytologi/trosforestilling, relation til noget guddommeligt
  • fælles i befolkningen, med til at integrere, kollektivt/ikke-individuelt
  • vedrører nationalstaten
  • udtrykkes vha. offentlige ritualer, symboler, myter etc.
 • dannebrogs fald fra himlen som eksempel på civilreligiøs myte
 • civilreligion i DK (vs. USA) (se også slides)
  • konfessionel civilreligion i danmark fordi vi har stærk relation mellem stat og folkekirke
   • konfessionel – staten tilslutter sig / bekender sig til den
  • Grundtvigs syn på Danmark som et særligt folk udvalgt af gud
   • Der er grundtvigsforskningscenter der er i gang med at digitalisere og publicere grundtvigs værker
  • misc
   • Münster førende teolog i 1800-tallet, – stemte mod grundloven
   • Monrad
   • På grundtvigs tid, søge tilbage i historien, (Kong Skjold, Harald blåtand etc) med til at legitimere monarkiet etc.
  • Symboler
   • Dannebrog – ualmindeligt hvor meget vi bruger flaget ifht.
   • Juletræ etc.
   • (Solvogn på penge)
  • Ritualer nytår, jul, påske etc.
   • fælles helligdag
   • nytårs aften og skt. hans.
   • nogle helligdage så snævre og for så få mennesker at det ikke giver mening at se på

 • xy-diagram med vægt på religion og vægt på nationalisme som akser
 • vesterbro alternativt 4.maj fejring

 • monarki, regentjubilæum, festgudstjeneste

NB: Slides fra forelæsningen bliver sandsynligvis også lagt op på Absalon.