Religionssociologi

Bøger:

 • Furseth & Repstad: Religionssociologi
  • kapitel ...
  • Kapitel 5: De store fortællinger
 • Warburg: Larsen & Schütze: Civilreligion i Danmark
  • Warburg: Gud bevare Danmark

Artikler/kilder etc.:

 • Hegelund: Akademisk Argumentation (s. 6-21)
 • Warburg: Religionssociologiske metoder i studiet af nutidige religiøse grupper
 • Mcguire: Religion - The Social Context
 • Geertz: From the Natives Point of View
 • Miner: Body Ritual among the Nacirema
 • Bellah: Civil Religion in America
 • Adriansen & Jensen: Erindringssteder i Danmark, monumenter, mindesmærker og mødesteder
 • Lincoln: Holy Terrors: The Study of Religion in the current Political Moment
 • Lincoln: Holy Terrors: Symmetric Dualisms: Bush and bin Laden
 • Lincoln: Holy Terrors: Appendix A, B and C
 • Firth: Spiritual Aroma – Religion and Politics
 • Rubow, Fritsch & Ahl: Antropologiske projekter – En grundbog: Kapitel 3 – feltnoter
 • Arly Jacobsen: Civil Religion in the Danish Parliamen
 • Nielsen & Kühle: Religion and State in Denmark: Exception among Exceptions?
 • Spickard: Research Basics – Design to Data Analysis in Six Steps: Kapitel 1 –Develop a good research question

(ovenstående indtil efterårsferien).