Signe Hegelund 2002 - Akademisk Argumentation

Almindelige argumentationsproblemer:

  • manglende påstand
  • udokumenteret påstand / manglende belæg
  • utilstrækkeligt belæg, – ie. privat erfaring eller overdreven generalisering
  • implicit hjemmel (underforstået metode)
  • ukritisk overtagelse af andres argumenter

Stephen Toulmin(1995)'s argumentmodel:

  • Faste elementer: Påstand, belæg, hjemmel(generel regl der gør modtager godtager belæg)
  • Fakulative Elementer: Gendrivelse (forbehold), rygdækning, styrkemarkør

Akademisk belæg:

  • Autoriteters udsagn/teorier/definitioner/konklusioner
  • Andres kvantitative/kvalitative/etc. undersøgelser.
  • Egne kvantitative/kvalitative/etc. undersøgelser.

Forholden sig kritisk til undersøgelser etc. + argumenter hvorfor relevante/belæg.

Argumentmarkører (for argument elementer) såsom: derfor, heraf følger, fordi, eftersom, ikke desto mindre, på den anden side, ...