Skrivetips

Tommelfingerregler for skrivning

 • Brug aktiv tale
 • Brug navneord og udsagnsord
 • Brug positive udsagn
 • Et emne per afsnit
  • Start afsnittet med emnet
 • Gentag, gentag, gentag – på forskellig måde
 • Præsenter lignende ideer ens
 • Hold forfatteren i baggrunden
 • Vær forsigtig med “at være”
 • Vær forsigtig med fremmedord
 • Vær forsigtig med tillægsord
 • Fjern overflødige ord
 • Læs korrektur og omskriv
 • Skriv klart, uden overflødige detaljer
 • Brug ordrækkefølgen til at strukturere indholdet
 • Brug både visuelt, auditivt, kinestetisk og auditivt-digitalt sprog.

Vær opmærksom på:

 • Formål med kommunikationen
 • Målgruppen
 • Tilgængelighed
  • Resumé
  • Opslagsord til indeks
  • Nøgleord til søgning
  • Opbygning og overskrifter
  • Referencer og kilder

Tekststruktur for rapporter

Skabelon og huskeliste der kan anvendes ved udarbejdelse af naturvidenskabelige rapporter, artikler og lignende.

 • Pre-tekst
  • Titel, forfatter, organisation
  • Abstract
  • Nøgleord, klassifikationskoder, emne
  • Indholdsfortegnelse
  • Forord (Formål. Målgruppe/forudsætninger. Læsevejledning. Årsag/baggrunden for dette dokument. Tak.)
 • Start-tekst
  • Problemformulering (Hvilket problem. Hvorfor interessant. Afgrænsning.)
  • Introduktion til emnet/litteraturen
 • Hoved-tekst
  • Metode (Hvordan løses problemet. Antagelser. Model, algoritme, analysemetode, eksperimentbeskrivelse og opstilling af hypotese. Beskrevet så andre vil kunne udføre det samme. Ingen resulater endnu.)
  • Resultater (Præsentation af resultaterne.)
  • Diskussion (Hvad betyder resultaterne. Sætte i perspektiv. Ideer til videre studier.)
 • Slut-tekst
  • Konklusion (Hvad er resultatet af argumentationen i hovedteksten. Ingen ny information.)
 • Post-tekst
  • Litteraturliste (Kilder.)
  • Litteraturliste (Foreslag til videre læsning.)
  • Noter (Hvis de ikke er placeret som fodnoter, hvilket er bedre.)
  • Indeks
  • Bilag

Rasmus Erik, 2005