Sprint 1 – 2017-04-07

 • Første ufærdige udgave af app
  • CQL-søgning mod openplatform
   • Visning af første 10 søgeresultater
   • valg af søgeresultat for forside-rendering
  • "Upload" af billeder, og valg af nuværende billede til forsidegenerering
  • Konfiguration af rendering
   • baggrundsfarve, inklusiv transparens
   • font-skala
   • afstand fra toppen
   • maksimal tekstlængde
   • default-titel
   • fontvalg, med completion på et par predefinerede fonte
  • rendering af forside
   • kombinerer baggrundsbillede og titel+forfatter
   • live opdatering ved ændring af konfigurationen
   • renderes til billede/canvas via "html", hvilket giver styling/design-fleksibilitet
  • non-funktionelt ui til download / upload
  • Simple konfiguration af hvorledes metadata skal renderes
  • Rendering af metadate ovenpå billede ()
  • Opdateret wireframe/design
  • Både implementeret oprindelig wireframe, samt forslag til forbedringer.
 • Infrastruktur