Sprint 4 – 2017-06-21

 • Relaterede sager Bug #2461: Søgning fejler i web
 • Bug #2499: "Afstand fra toppen" slider virker ikke
 • Bug #2500: Kun ét billede vises i rækken af søgeresultater
 • Enhancement #2280: Visning af antal hits på søgninger
 • Enhancement #2282: Gennemsyns-eksemplerne bør have samme størrelse, som forsiderne kommer til at have for brugerne
 • Enhancement #2284: Forfatter og titel skal være forskellige felter
 • Enhancement #2326: Felt til angivelse af søgeprofil
 • Enhancement #2332: Angiv højden af boksen
 • Enhancement #2400: Navngivning: ændr "upload" til "download", i grænseflade og kildekode
 • Enhancement #2401: Angiv sti at gemme forsider i ved tryk på upload/download i stedet for som konfiguration i grænsefladen
 • Enhancement #2492: Fetch meta data through opensearch instead of open platform in application
 • Enhancement #2501: Ved upload af billeder til applikationen kan jeg kun uploade ét ad gangen
 • Enhancement #2505: Check/opdater udviklerdokumentation.
 • Enhancement #2507: Når et værk ingen forfatter har, skal det ikke være noget tekst-felt
 • Feature #2395: Når ny søgning foretages, skal alle billeder fjernes

Detaljer kan ses i issue-trackeren: http://platform.dandigbib.org/projects/generiske-forsider/roadmap