Statistik om forsider

Den 7. august 2020 lavede jeg en undersøgelse af forsiderne, der viste at man kan få 40% flere forsider i DDB-CMS hvis man kombinerer de nuværende forsider, med forsiderne fra Den Åbne Platform.

Uddrag af README.md fra gitlab.com/bibspire/forside-statistik:

Metode

Metoden for undersøgelsen bliver:

  1. Jeg laver liste med de 10.000 tilfældige materialer fra københavn ud fra seneste BibSpire WebTrekk-dump fra Randers.
  2. Jeg tjekker om der er forside for disse materialer i den åbne platform og DDB-CMS
  3. Resultatet skrives her

Resultater

Ud af de 10.000 tilfældige materialer der er vist på Københavns bibliotekers hjemmeside gælder følgende:

  • 4.090 har ingen forside
  • 3.954 har forside i både DDB-CMS og Den Åbne Platform
  • 1.801 har forside i Den Åbne Platform, men ikke i DDB-CMS
  • 155 har forside i DDB-CMS, men ikke i Den Åbne Platform

Så hvis man kombinerer forsider fra begge services vil man kunne øge antallet af forsider for materialerne der vises på bibliotekets hjemmeside med ca. 40%.

1801 / (3954 + 155) = 43.83%, – afrundet/nedrundet til et betydende ciffer = ca. 40% (nedrundet for at give konservativt minimumsestimat, med stor statistisk sikkerhed)